Otwarcie Izby Regionalnej
Dodane przez Asiek dnia Wrzesień 10 2017 00:00:00

Powrt do przeszoci: Izba Regionalna w Mrozach
W pitek, 1 wrzenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach odby si Dzie Otwarty Izby Regionalnej (przeniesionej ze starej siedziby Biblioteki). Izba zajmuje dwa pomieszczenia na kondygnacji -1.
W Izbie znajduje si ok. 200 eksponatw oraz dokumenty ycia spoecznego (w tym ok.160 zdj, ksiki, broszury, dokumenty, artykuy prasowe, rysunki, mapy).
Mona tu obejrze m.in. przedmioty codziennego uytku, dawne narzdzia rolnicze, koowrotki do przdzenia lnu, grzebienie do czesania lnu oraz urzdzenia do nawijania nici, lampy naftowe, elazka na dusz i wgiel drzewny, kilimy, maglownic, niecki do kpania dzieci, dzie do wyrobu chleba, pierwsze radio, gramofon, gonik radiowzowy kochonik, dawne maszyny do liczenia.
Znajduj si tu take przedmioty z dworu w Kuflewie, wedug jednej z legend - kosy, ktre miay stanowi uzbrojenie mieszkacw podczas powstania w 1846 roku oraz sztuce i czepek, ktre wczeniej naleay do hrabiny Weroniki Dbrowskiej, synowej generaa Jana Henryka Dbrowskiego.
Fotografie i dokumenty pochodz z rnych lat, m.in. akt notarialny sporzdzony w jzyku rosyjskim z 1882 roku, legitymacje, kennkarte, wiadectwa szkolne z pocztku XX wieku. Jest take dowd tosamoci konia i tablica rejestracyjna furmanki. Niektre zdjcia pochodz z czasw I wojny wiatowej. Ponadto znajdziecie tu fotografie m.in. Stray Ogniowej z 1931 roku, zdjcie uczniw Publicznej Szkoy w Mrozach z 1926 roku, oddziau partyzanckiego NSZ i onierzy AK Mewa - lipiec 1944 roku.
W Izbie Regionalnej zosta utworzony kcik powicony losom Dzieci Zamojszczyzny, znajduje si tu makieta z obozu przejciowego w Zamociu oraz dokumenty i zdjcia.
Zapraszamy do zwiedzania od poniedziaku do pitku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00.
Treść rozszerzona
Galeria: Link