Zaczytane wakacje- konkurs na najlepszego czytelnika wakacji
Dodane przez Asiek dnia Czerwiec 11 2019 15:19:21

Treść rozszerzona
Regulamin konkursu
organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Mrozach
z dnia 12.06.2019r.


Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach zaprasza do udziału w konkursie na Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji 2019.


Cele konkursu:
 zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z usług Biblioteki.
 promocja działań oraz projektów kulturalno-edukacyjnych realizowanych przez Bibliotekę.
 popularyzacja literatury wśród dzieci.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, posiadający własną kartę czytelnika w Bibliotece.

Kryterium oceny:

Liczba wypożyczonych i przeczytanych książek na podstawie statystyki programu bibliotecznego MATEUSZ

Terminy:
1) Czas trwania konkursu – 21.06 – 31.08 2019
2) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku września 2018r..
3) Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w placówce bibliotecznej, na stronie www.biblioteka.mrozy.pl i https://www.facebook.com/BibliotekaMrozy/


Nagrody:
Nagrody książkowe przyznane będą w Oddziale dla Dzieci i młodzieży w Mrozach i Filii w Jeruzalu w 3 kategoriach wiekowych:
- do 6 lat,
- 7-11 lat,
- 12-16 lat.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany Regulaminu.