Konkurs "Zdjęcie z książką w tle"
Dodane przez Asiek dnia Lipiec 29 2019 00:00:00

Treść rozszerzona
Regulamin:


1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach


2. Celem konkursu jest:


a) Rozwijanie możliwości twórczych mieszkańców Gminy Mrozy


b) Popularyzacja książki i czytelnictwa.


c) Promowanie talentów.


3. Zasady:

a) Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych.

b) Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace fotograficzne, wykonane na papierze fotograficznym lub ksero (min 120g) lub , czarno-białe lub kolorowe w formacie od 13x18 cm lub 15x21 cm.

c) Prace powinny być opatrzone na odwrocie informacją zawierającą dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, miejscowość, wiek, uczniowie - nazwa szkoły i klasa.


d) Prace należy przesłać lub dostarczyć do Biblioteki w Mrozach , ul Pokoju 1 lub Filii w Jeruzalu od 01.08.2019 r do 30.09.2019 r.


e) Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Nocy Bibliotek 4.10.2019r


f) Oceny prac dokona jury, biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac oraz ich powiązanie z tematem konkursu.


g) Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność organizatora.


h) Najciekawsze prace będą nagrodzone oraz eksponowane na wystawie oraz na stronie internetowej oraz Facebooku Biblioteki .


4. Nagrody: dyplomy i nagrody książkowe/gry planszowe.

5. Biblioteka zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie.