Kategorie
Uncategorized

5 ważnych zawodów z Romanem Pankiewiczem dla dzieci

Spotkanie autorskie online  dla dzieci z Romanem Pankiewiczem

„5 ważnych zawodów”

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzrNeebjJW4&list=PLNmBE_lBLRvmBH-jkOXbsFN-LgBHlf8vI&index=3

 

Kategorie
Uncategorized

Spotkanie online – 5 zawodów kultury i oświaty

Spotkanie autorskie dla dzieci z Romanem Pankiewiczemspotkanie z Romanem Pankiewiczem dla dzieci

Kategorie
Uncategorized

Spotkanie autorskie online z Romanem Pankiewiczem

Kategorie
Uncategorized

Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Regulamin konkursu plastycznego

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

ROK ŚW. JANA PAWŁA II – w 100 rocznicę urodzin

 1. Organizator konkursu – Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach
 2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców z Gminy Mrozy. Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:

– kategoria I: dzieci przedszkolne

– kategoria II: klasy I – III szkoły podstawowej

– kategoria III: klasy IV – VIII szkoły podstawowej

-dorośli – tytuł pracy „Papież Polak”

 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem: „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (postać, życie, działalność Św. Jana Pawła II)
 2. CELE KONKURSU: – rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Papieża Św. Jana Pawła II; – kultywowanie pamięci o Papieżu Św. Janie Pawle II. – promowanie młodych talentów.
 3. Techniki i format wykonania prac: – malarstwo – rysunek – wydzieranka, wyklejanka, kolaż – format pracy:  zalecany A3
 4. Termin składania prac do: 15 czerwca 2020r. Każdą pracę należy podpisać na odwrocie, czytelnie podając dane autora pracy: imię, nazwisko, wiek (klasę), dokładną nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna,  Tel. Kontaktowy

W ramach możliwości prace dostarczamy do Biblioteki. Istnieje możliwość wysłania listem na adres biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach,

 1. Pokoju 1 05-320 Mrozy
 2. Cele przetwarzania danych osobowych w konkursie pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu: w celach statystycznych, celach związanych z przyznaniem nagród, wystawą pokonkursową, oraz informacjami w mediach (prasa, internet) zawierającymi wizerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.

 1. Do każdej z prac należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzór zgody poniżej:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja ……………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………. (imię i nazwisko) przez organizatora na potrzeby związane z konkursem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mrozach pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

( – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO

……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………….

(miejscowość, data, czytelny podpis) * niepotrzebne skreślić

9.Uwagi: – Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. Nagrody rzeczowe-książki, gry planszowe. Odbiór nagród w bibliotece po kontakcie telefonicznym.
 2. Biblioteka zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

 

Kategorie
Uncategorized

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Regulamin konkursu plastycznego

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

ROK ŚW. JANA PAWŁA II – w 100 rocznicę urodzin

1. Organizator konkursu – Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach

2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców z Gminy Mrozy. Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:

– kategoria I: dzieci przedszkolne

– kategoria II: klasy I – III szkoły podstawowej

– kategoria III: klasy IV – VIII szkoły podstawowej

-dorośli – tytuł pracy „Papież Polak”

3. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem: „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (postać, życie, działalność Św. Jana Pawła II)

4. CELE KONKURSU: – rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Papieża Św. Jana Pawła II; – kultywowanie pamięci o Papieżu Św. Janie Pawle II. – promowanie młodych talentów.

5. Techniki i format wykonania prac: – malarstwo – rysunek – wydzieranka, wyklejanka, kolaż – format pracy: A3

6. Termin składania prac do: 10 czerwca 2020r. Każdą pracę należy podpisać na odwrocie, czytelnie podając dane autora pracy: imię, nazwisko, wiek (klasę), dokładną nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna,  Tel. Kontaktowy

W ramach możliwości prace dostarczamy do Biblioteki. Istnieje możliwość wysłania listem na adres biblioteki: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach, 

ul. Pokoju 1 05-320 Mrozy

7. Cele przetwarzania danych osobowych w konkursie pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu: w celach statystycznych, celach związanych z przyznaniem nagród, wystawą pokonkursową, oraz informacjami w mediach (prasa, internet) zawierającymi wizerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.

8. Do każdej z prac należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzór zgody poniżej:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja ……………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………. (imię i nazwisko) przez organizatora konkursu na potrzeby związane z konkursem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mrozach pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” ( – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………. (miejscowość, data, czytelny podpis) * niepotrzebne skreślić

9.Uwagi: – Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

10. Nagrody rzeczowe-książki, gry planszowe. Odbiór nagród w bibliotece po kontakcie telefonicznym.

11. Biblioteka zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

Kategorie
Uncategorized

Biblioteka czynna od 7 maja

Zapraszamy do Biblioteki. książki można będzie wypożyczać od czwartku na nowych zasadach. Zachęcamy do zamawiania książek przez katalog. http://katalog.mrozy.e-bp.pl/logowanie_konto.php

Dane logowania znajdują się na karcie czytelnika. Jeśli ktoś jeszcze nie posiada może kartę dostać przy wizycie w Bibliotece.

 

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, po konsultacjach z Państwowym Powiatowym Inspektorem  Sanitarnym w Mińsku Mazowieckim oraz Organizatorem, uwzględniając rekomendacje  Biblioteki Narodowej zostają wprowadzone

nowe zasady funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej

 w Mrozach w czasie epidemii:

 • Biblioteka w Mrozach czynna dla Czytelników:

poniedziałek –  9.00-17.30

wtorek – piątek 9.00-16.00

 

 • Wypożyczenia będą odbywały się w przedsionku budynku.
 • Wskazane wcześniejsze zamawianie książek:
 • telefonicznie:  25-75-74-702
 • bądź przygotowanie listy książek po sprawdzeniu dostępności w katalogu internetowym:  mrozy.e-bp.pl
 • W celu uniknięcia oczekiwania w kolejce zachęcamy do umówienia się na konkretną godzinę odbioru zamówionych książek.
 • Zwroty prosimy składać w pudełku w przedsionku budynku. Zwrócone książki pozostaną na kwarantannie przez 5 dni.
 • Realizacja rezerwacji oraz zamówień zwróconych książek będzie wykonywana po odbyciu 5 dniowej kwarantanny.
 • W korytarzu biblioteki może przybywać 1 osoba, pozostałych prosimy o oczekiwanie na zewnątrz oraz zachowanie odstępów minimum 1,5 m.
 • Czytelnicy powinni być zaopatrzeni w maseczki oraz rękawiczki (we własnym zakresie). W punkcie zwrotów dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk. Po każdym czytelniku zostanie zdezynfekowane stanowisko do wypożyczeń.
 • Książki podaje wyposażony w środki ochrony osobistej bibliotekarz.
 • Czytelnia oraz stanowiska komputerowe są nieczynne dla czytelników do odwołania.
 • Kserowanie, skanowanie oraz drukowanie – niedostępne.
 • Do odwołania nie będą się odbywały spotkania, imprezy oraz wydarzenia w bibliotece.
 • Wszystkie ograniczenia wprowadzone zostają w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Czytelników oraz pracowników biblioteki. Prosimy o wyrozumiałość.