Kategorie
Aktualności

Konkurs Dzień Bezpiecznego Internetu

Do wygrania Książka – Poradnik MinecraftZasady bezpiecznego internetu quiz o bezpiecznym internecie

Kategorie
Aktualności

Konkurs walentynkowy

Czekamy na kolejne prace. Konkurs wydłużony do końca tygodnia.

Zdjęcie konkursoweDamian Kurdej

Zdjęci konkursowe Kochamy się w MrozachNikola Chudewniak

 

 

 

Regulamin konkursu
organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Mrozach

z dnia 05.02.2021 roku

&1 Cel konkursu

Celem Konkursu jest przedstawienie i promocja Mrozów jako wyjątkowego miejsca dla zakochanych, w którym chętnie spędzają czas z bliską osobą.

 &2 Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór fotografii, która będzie w najciekawszy sposób przedstawiała temat Walentynkowego Konkursu Fotograficznego „Miłość w Mrozach. Przedmiotem fotografii mogą być ludzie/przedmioty/krajobraz itp.
 2. Tematem Konkursu jest fotografia autorska, przedstawiająca osoby lub element związany z tematem konkursu.
 3. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie biblioteka.mrozy.pl; https://www.facebook.com/BibliotekaMrozy

&3 Uczestnicy konkursu

 1. Walentynkowy Konkurs Fotograficzny jest skierowany do mieszkańców Gminy Mrozy
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin.

&4 Zasady udziału w konkursie

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 lutego 2021 roku.
 3. Zdjęcie musi być wykonane w Gminie Mrozy.
 4. Zgłaszający musi być równocześnie autorem zdjęcia.
 5. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: biblioteka@mrozy.pl lub pod postem konkursowym w terminie od 5 do 14 lutego 2021 roku. Do godz. 18.00
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14 lutego 2021. O godz. 21:00
 7. Każdy z uczestników zgłasza do Konkursu jedno zdjęcie w formacie JPEG o pojemności do 8MB i jest zobowiązany dołączyć do niego wypełnioną Kartę Zgłoszenia (skan, zdjęcie) która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Do Konkursu można zgłaszać tylko własne zdjęcia niepublikowane.
 9. Zabronione jest składanie zdjęć sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że zdjęcie narusza powyższe zasady decyduje Organizator.
 10. Nadesłanie zdjęć i Karty Zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich prezentację na stronie internetowej biblioteki i ttps://www.facebook.com/BibliotekaMrozy
 11. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

&5 Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego.

&6 Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród w postaci gier planszowych
 2. Komisja wyłoni laureatów konkursu spośród nadesłanych fotografii.
 3. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej w dniu 15 lutego 2021 r. – Dzień Św. Walentego.
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. Nagrody będą do odbioru w terminie od 15.02.2021r. w godzinach pracy biblioteki.

&7 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 &8 Zgłoszenie przez uczestnika swoich zdjęć do Konkursu Walentynkowego – „Zakochani w Mrozach” uważane będzie za akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

&9

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Organizator informuje, że:
  1) administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator konkursu, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach;
  2) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, oceny zgłoszonych do konkursu zdjęć, wyłonienia laureatów konkursu, ogłoszenia – w tym w środkach masowego przekazu – wyników konkursu, wydania przyznanych w konkursie nagród;
  3) podanie danych osobowych Uczestników konkursu jest dobrowolne, podanie tych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie.
 3. Karta uczestnictwa walentynki

 

Kategorie
Uncategorized

Czytelnik 2020 roku

Protokół z rozdania nagród w konkursie na Najaktywniejszego Czytelnika 2020 roku, zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Mrozach

 

Konkurs został rozstrzygnięty dzięki programowi bibliotecznemu, na podstawie, którego wręczono nagrody następującym osobom:

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Kat do 6 lat:

 1. Pisarzak Rafał
 2. Gniazdowski Jakub
 3. Zawadka Piotr& Tomkiewicz Julian
 4. Szydłowska Amelia

Kat. 7-10 lat

 1. Walendziak Weronika
 2. Pisarzak Katarzyna
 3. Siembida Łukasz
 4. Tomkiewicz Marianna & Zawadka Natalia

 

Kat. 11-16 lat

 1. Gniazdowski Piotr
 2. Gniazdowska Natalia
 3. Ługowski Mateusz

Filia w Jeruzalu:

Kat do 6 lat:

 1. Martyna Włodarczyk,
 2. Szymon Dziugieł
 3. Magdalena Mróz

Kat. 7-10 lat

 1. Włodarczyk Kamil

 

Kat. 11 -16 lat

 1. Pokorska Maja