Kategorie
Uncategorized

Czytelnik wakacji 2021


Regulamin konkursu
organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Mrozach

z dnia 21.06.2021r.

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach zaprasza do udziału w konkursie na Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji 2021.

 

 

Cele konkursu:

  • zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z usług Biblioteki.
  • promocja działań oraz projektów kulturalno-edukacyjnych realizowanych przez Bibliotekę.
  • popularyzacja literatury wśród dzieci.

Warunki uczestnictwa:

 

Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, posiadający własną kartę czytelnika w Bibliotece.

Kryterium oceny:

Liczba wypożyczonych i przeczytanych książek na podstawie statystyki programu bibliotecznego MATEUSZ

Terminy:
1)   Czas trwania konkursu – 26.06 –31.08 2021
2)   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2021r.

3)   Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w  placówce  bibliotecznej, na stronie

www.biblioteka.mrozy.pl  i https://www.facebook.com/BibliotekaMrozy/

4) Data zakończenia może ulec zmianie.

Nagrody:
Nagrody książkowe i gry planszowe  przyznane będą w Oddziale dla Dzieci i młodzieży w Mrozach i Filii w Jeruzalu w 3 kategoriach wiekowych:
– do 6 lat,
– 7-11 lat,
– 12-16 lat.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany Regulaminu.

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału.