Kategorie
Uncategorized

Konkurs „Bajki Lego robotów” z okazji Roku Lema

Czytaliście “Bajki robotów”? Jeśli nie, to przeczytajcie! Poznajcie elektrycerzy, robo-smoki i automaty-księżniczki. Dajcie się wciągnąć w dziwne i wymagające wyobraźni historie.

Co zrobić, żeby mieć szansę na wygraną?
Wyobraź sobie świat “Bajek Robotów” z klocków LEGO®. Planety i ich mieszkańców. Ich mechaniczne życie i sposoby radzenia sobie z problemami. Nie wszystko jest tam łatwe i oczywiste, nie wszystko można w sposób prosty przełożyć na budowle. Pomyśl o najciekawszych, najbardziej nietypowych i zaskakujących dla Ciebie sytuacjach z książki i zbuduj je z klocków LEGO®. Podziel się z nami tym pomysłem.

Zadanie konkursowe:
1) Zbuduj z klocków LEGO® wybraną postać z “Bajek robotów”.
2) Stwórz scenerię nawiązującą do sceny z książki.
3) Zrób świetne zdjęcie swojej konstrukcji.
4) Wyślij do nas zdjęcie, dodaj jego tytuł i opis – kto jest bohaterem zdjęcia i której sceny dotyczy Twoja praca.

Na co będziemy zwracać uwagę przy ocenie prac?
1) Bardzo ważne – dopasowanie pracy do jednej z postaci i sytuacji opisanej przez Stanisława Lema w książce “Bajki Robotów”.
2) Również ważne – kreatywność, oryginalne rozwiązania, walory artystyczne pracy.

Konstruowanie z LEGO® daje olbrzymie możliwości zrealizowania wyobrażonych światów z ich budowlami, pojazdami, zwierzętami i roślinami. A światy stworzone w wyobraźni Stanisława Lema dają wiele możliwości interpretacji. Sprawdź sam!

Mamy nadzieję że budowanie fantastycznych scen z książki Lema sprawi Ci radość.

Na Wasze prace czekamy do: 5 października 2021!

 

 

Regulamin:

Regulamin konkursu „Bajki Lego robotów”

z okazji Roku Lema

z dnia 20.09.2021r.

 

Zadanie konkursowe:
1) Zbuduj z klocków LEGO® wybraną postać z “Bajek robotów”.
2) Stwórz scenerię nawiązującą do sceny z książki.
3) Zrób świetne zdjęcie swojej konstrukcji.
4) Wyślij do nas zdjęcie, dodaj jego tytuł i opis – kto jest bohaterem zdjęcia i której sceny dotyczy Twoja praca.

Na co będziemy zwracać uwagę przy ocenie prac?
1) Bardzo ważne – dopasowanie pracy do jednej z postaci i sytuacji opisanej przez Stanisława Lema w książce “Bajki Robotów”.
2) Również ważne – kreatywność, oryginalne rozwiązania, walory artystyczne pracy.

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „Bajki LEGO-robotów” (zwanym dalej „Konkursem”) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian lub usunięcia.
 4. Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom twórczości Stanisława Lema oraz zainteresowanie ich robotyką.

 

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci szkół podstawowych za zgodą opiekunów prawnych (dalej zwany: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę. Opiekun prawny oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;
  2. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 

 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na stronie Organizatora pod adresem biblioteka.mrozy.pl
 2. Konkurs trwa od 20 września 2021 do 5 października 2021
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Zadanie Uczestnika Konkursu w edycji „Bajki LEGO-robotów”:
 • Samodzielne stworzenie postaci robota z klocków LEGO inspirowanego postacią z książki “Bajki robotów” Stanisława Lema.
 • Stworzenie scenerii do fotografii nawiązującej do historii z książki.
 • Zrobienie zdjęcia swojemu robotowi na tle stworzonej scenerii.
 • Przesłanie projektu wraz z tytułem i krótkim opisem zawierającym informację o tym ,które z opowiadań był inspiracją do projektu, w formie elektronicznej.
 1. Informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 7 października do godziny 12:00 na stronie konkursu i Facebook’u Organizatora.
 2. O przyznaniu nagród decyduje Komisja złożona z przedstawicieli organizatora
 3. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni 3 zwycięzców
 4. Kryteria oceny prac:
 5. Zgodność z tematyką – dopasowanie pracy do jednej z postaci i sytuacji

opisanej przez Stanisława Lema w książce “Bajki Robotów”;

 1. Kreatywność i oryginalność zastosowanych rozwiązań;
 2. Estetyka i walory artystyczne pracy;
 3. Nagrody zostaną rozdane na Nocy Bibliotek w dniu 8.10.2021r.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i przechowywane tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu.