Kategorie
Uncategorized

Lego bajka

Protokół z posiedzenia komisji konkursu

„Stwórz z klocków Lego ulubioną książkę”

 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach.

Konkurs trwał od 20.10.2021 do 21.11.2021 roku.

W dniu 07.10.2021 r. Komisja Konkursowa w składzie:

Anna Gałązka – bibliotekarz, animator kultury, przewodniczący komisji;

Paulina Piotrowska  – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie;

Joanna Ługowska – bibliotekarz;

 

Spośród nadesłanych prac, komisja wytypowała następujących laureatów:

I miejsce – „Czerwony Kapturek” Szymon Garski

II miejsce – „Dzieci z Bullerbyn” Bartek Pieńkowski

III miejsce – „Nela i skarby Karaibów” Marysia Choinka & „Kicia Kocia w kosmosie” Antosi Maciejewicz

wyróżnienie:

 • „Pamiętnik grzecznego psa” Filip Lewandowski
 • „Trzy świnki” Marcel Sawicki
 • „Vaiana i magiczny ocean” Basia Łachniak
 • „Mała Syrenka” Aleksandra Karpińska
 • „Bajka Lego Jurasic World” Jan Karpiński

 

 

 

Mrozy, 30.11.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu z okazji Dnia Postaci z Bajek

„Stwórz z klocków Lego ulubioną książkę”

z dnia 20.10.2021r.

 

Zadanie konkursowe:
1) Zbuduj z klocków LEGO® wybrany tytuł lub scenę z książki

2) Stwórz scenerię nawiązującą do sceny z książki.
3) Zrób świetne zdjęcie swojej konstrukcji.
4) Wyślij do nas zdjęcie, dodaj jego tytuł i opis – kto jest bohaterem zdjęcia i której sceny dotyczy Twoja praca.

Na co będziemy zwracać uwagę przy ocenie prac?

 • Bardzo ważne – dopasowanie pracy do jednej z postaci i sytuacji opisanej przez Was książki
 • Również ważne – kreatywność, oryginalne rozwiązania, walory artystyczne pracy.

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem”) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian lub usunięcia.
 4. Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom literatury i zabawy z książką.

 

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci szkół podstawowych za zgodą opiekunów prawnych (dalej zwany: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę. Opiekun prawny oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;
  2. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 

 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na stronie Organizatora pod adresem biblioteka.mrozy.pl
 2. Konkurs trwa od 20.10.2021 do 21.11.2021
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Zadanie Uczestnika Konkursu:
 • Samodzielne stworzenie z klocków LEGO inspirowanego postacią z książki.
 • Stworzenie scenerii do fotografii nawiązującej do historii z książki.
 • Zrobienie zdjęcia.
 • Przesłanie projektu wraz z tytułem i krótkim opisem zawierającym informację o tym ,które z opowiadań był inspiracją do projektu, w formie elektronicznej.
 1. Informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 30.11.2021 na stronie konkursu i Facebook’u Organizatora.
 2. O przyznaniu nagród decyduje Komisja.
 3. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni zwycięzców
 4. Kryteria oceny prac:
 5. Zgodność z tematyką – dopasowanie pracy do wybranej bajki;
 6. Kreatywność i oryginalność zastosowanych rozwiązań;
 7. Estetyka i walory artystyczne pracy;
 8. Nagrody zostaną rozdane podczas zabaw Mikołajkowych w dniu 6.12.2021.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu.
 10. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i przechowywane tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu.