Kategorie
Uncategorized

Sylwester/Nowy Rok

Kategorie
Aktualności

Lego bombka

 

Przedłużamy konkurs do grody 22.12.2021 do godz. 12.00 mozna jeszcze przynosić konkursowe bombki lego. Mile widziana tematyka świąteczna.

 

Regulamin konkursu świątecznego

„Lego bombka”

z dnia 07.12.2021r.

 

 • 1. Zadanie konkursowe:
  1) Zbuduj z klocków LEGO® bombkę

2) Cele konkursu:

 • budzenie u dzieci wrażliwości i wyobraźni plastycznej,
 • podtrzymywanie i popularyzacja tradycji Bożonarodzeniowej,
 • promowanie postaw twórczych,
 • rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem”) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian lub usunięcia.
 4. Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci szkół podstawowych za zgodą opiekunów prawnych (dalej zwany: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę. Opiekun prawny oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;
  2. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 

 

 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na stronie Organizatora pod adresem biblioteka.mrozy.pl
 2. Konkurs trwa od 20.10.2021 do 21.11.2021
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Zadanie Uczestnika Konkursu:
 • wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince,
 • każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i wiekiem
 1. Informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 30.11.2021 na stronie konkursu i Facebook’u Organizatora.
 2. O przyznaniu nagród decyduje Komisja
 3. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni zwycięzców
 4. Kryteria oceny prac:
 5. Zgodność z tematyką;
 6. Kreatywność i oryginalność zastosowanych rozwiązań;
 7. Estetyka i walory artystyczne pracy;
 8. samodzielność
 9. Nagrody zostaną rozdane podczas warsztatów świątecznych 23.12.2021.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu.
 11. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i przechowywane tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu.
Kategorie
Uncategorized

Koncert zespołu Plateau

 

PLATEAU