Kategorie
Uncategorized

45. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”

eliminacje gminne odbędą się w Bibliotece

15.03.2022r. o godz. 10:00

 

https://www.mik.waw.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-45-konkursie-recytatorskim-warszawska-syrenka/ – zgłoszenie

REGULAMIN ETAPU GMINNEGO
45. KONKURSU RECYTATORSKIEGO „WARSZAWSKA SYRENKA”
1.Organizatorem etapu gminnego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach.
2.Szkoły podstawowe z Gminy Mrozy zgłaszają do etapu gminnego po 3 recytatorów w każdej kategorii wiekowej:
  • Przedszkola: grupy 6-ciolatków
  • klasy I – III
  • klasy IV – VI
  • klasy VII – VIII
3. Wypełnione karty uczestnika należy przesłać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach do 14 marca 2022 r. na adres e-mail: biblioteka@mrozy.pl
4. Etap gminny konkursu odbędzie się15 marca 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach.
Przesłuchania rozpoczną się o godz. 10.00.
5.Laureaci etapu gminnego wezmą udział w etapie powiatowym konkursu, który odbędzie
się 24 marca 2022 r. w Miejskim Domu Kultury. Do etapu powiatowego kwalifikują do etapu powiatowego po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej.
6. Kryteria oceny 45. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” wszystkich etapów
określa główny regulamin opracowany przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.
7. Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz wykorzystanie
wizerunku przez Miejski Dom Kultury (klauzula informacyjna dostępna www.mdkmm.pl) i Mazowiecki Instytut Kultury (klauzula dostępna na stronie www.mik.waw.pl)