Kategorie
Uncategorized

Dzień gier planszowych

Rodzinny dzień gier planszowych, Zapraszamy już dzieci od kilku lat na zabawy z planszówkami na placu za biblioteką (jeśli pogoda pozwoli) lub w bibliotece.

Kategorie
Uncategorized

Mała Książka – Wielki Człowiek

Projekt „Mała książka – duży człowiek”

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Kategorie
Uncategorized

Konkurs „Zaprojektuj BiblioMaskotkę”

Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach zachęca do wzięcia udziału w konkursie “Zaprojektuj BiblioMaskotkę”. 

Celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – projektu pluszowej maskotki, zainteresowanie dzieci i młodzieży biblioteką i czytelnictwem, pobudzanie aktywności twórczej młodych plastyków.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół z terenu Gminy Mrozy w wieku od 6 do 18 lat, uczestnicy wykonują prace w technikach malarskich: farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, grafika komputerowa, pamiętając, że z projektu zostanie uszyta prawdziwą maskotka, tak więc nie może być zbyt skomplikowany i możliwy do uszycia.

 

Regulamin konkursu plastycznego

“Zaprojektuj BiblioMaskotkę”

z dnia 02.05.2022r.

 

 • 1. Zadanie konkursowe:
  1) Zaprojektuj BiblioMaskotkę:

2) Cele konkursu – zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej – projektu pluszowej maskotki, zainteresowanie dzieci i młodzieży biblioteką i czytelnictwem, pobudzanie aktywności twórczej młodych plastyków.

 

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem”) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian lub usunięcia.
 4. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży biblioteką i czytelnictwem.
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci szkół podstawowych za zgodą opiekunów prawnych (dalej zwany: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę. Opiekun prawny oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;
  2. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 

 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na stronie Organizatora pod adresem biblioteka.mrozy.pl
 2. Konkurs trwa od 02.05.2022 do 23.05.2022
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Zadanie Uczestnika Konkursu:
 • Projekt – prace indywidualne
 • format prac – A4 lub A3, dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze lub w programie graficznym
 • maskotka powinna być przyjazna dzieciom i dorosłym oraz spełniać podstawowe wymagania dla przedmiotów dopuszczonych do użytkowania przez najmłodszych,
 • maskotka powinna swoim wyglądem nawiązywać do promowania czytelnictwa,
 • prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane
 • prace uczestnik wykonuje samodzielnie,
 • jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną,
 • wykonanie maskotki – konkurs rodzinny
 1. Kryteria oceny prac – Jury będzie oceniać prace bez podziału na kategorie wiekowe, przy ocenie brane będą pod uwagę (kolejność od najważniejszego kryterium):
 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,
 • projekt maskotki powinien być oryginalny i zabawny (liczy się pomysł), maskotka powinna kojarzyć się z książką lub biblioteką,
 • projekt maskotki powinien być mało skomplikowany i możliwy do uszycia,
 • ogólna estetyka wykonania prac,
 1. O przyznaniu nagród decyduje Komisja
 2. Informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 30.05.2022 na stronie konkursu i Facebook’u Organizatora. Nagrody zostaną rozdane na początku czerwca.
 3. UWAGA! Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i reprodukowania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i przechowywane tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu.