Kategorie
Aktualności

Moja ulubiona postać z bajki – konkurs Lego bajka

Wyniki:
Protokół z posiedzenia komisji konkursu
„MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”
z dnia 14.02.2023r.

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach.
Konkurs trwał od 27.01.2023 do 10.02.2023 roku.
W dniu 14.02.2023r. Komisja Konkursowa w składzie:
Joanna Ługowska – bibliotekarz;
Renata Rychlewska – bibliotekarz;
Anna Steciuk – edukator w „Edukacja przez zabawę”;

wytypowała następujących laureatów:
I miejsce – Basia i Hania Szatan
II miejsce – Marcel Sawicki
III miejsce – Bartosz Garski
Wyróżnienie – Szymon Garski

REGULAMIN KONKURSU „MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

28 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień klocków Lego. Nawiązując do tego święta oraz zachęcając dzieci do rozwijania swojej kreatywności.

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Organizator konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach

 1. Konkurs dotyczy:

– rodzin

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej,
 • wspieranie ekspresji twórczej dziecka,
 • popularyzacja literatury dziecięcej.

III. Uczestnicy konkursu:

Konkurs rodzinny

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Praca konkursowa (bohater) może być wykonana w dowolnym formacie z wykorzystaniem klocków Lego (np., lego, lego duplo)
 4. Praca może być płaska (postać na płytce lub 3d)
 5. Praca konkursowa powinna być opatrzona następującymi danymi:
 • imię i nazwisko uczestników,
 • wiek,
 • nazwa placówki,

 

 1. Kryteria oceny prac:
 • oryginalność,
 • walory artystyczne,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania pracy.
 1. Zgłoszenie prac na konkurs uznane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781).

– przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002 r. nr101,poz.926 ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.

 1. Terminarz:
 2. Prace należy złożyć w bibliotece w terminie do 03.02.2023r.
 3. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będę dopuszczone do udziału w konkursie.
 4. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 5. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi

7 lutego 2023 r.

 1. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej biblioteki, fb.
 2. Nagrody zostaną rozdane 14 lutego
 3. Postanowienia końcowe:
 4. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najciekawszym pracom nagrody. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
 5. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

 

Kategorie
Aktualności

Ferie w Bibliotece

 

Zapisy od 2 lutego 2023r.

Szczegóły wkrótce

Kategorie
Aktualności

Czytam sobie – projekt czytelniczy to cykl spotkań dla klas 0-3

Kategorie
Aktualności

Rozdanie nagród – czytelnik Roku 2022

Kategorie
Aktualności

Warsztaty makramy

Kategorie
Aktualności

Warsztaty makramy

Plakat zaproszenie na makrame 23.01 g.16.00