Kategorie
Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarskie

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Bibliotekarza w Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach – Filia w Jeruzalu

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Bibliotekarz w Filii w Jeruzalu.
 Miejsce pracy: Filia w Jeruzalu, Rynek 15
 Wymiar czasu pracy: 1 etat;
 Określenie stanowiska pracy: Bibliotekarz;

Wymagane kwalifikacje:
wykształcenie bibliotekarskie lub pokrewne, predyspozycje do pracy z dziećmi, komunikatywność, kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki;
 prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
 opracowywanie zbiorów;
 organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa;
 udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
 skontrum księgozbioru;
 dbałość o stan powierzonego mienia;
 inne prace wynikające z zakresu działalności GBP;
 sprawozdawczość.

Wymagane dokumenty do rekrutacji:
 list motywacyjny;
 CV;
 Ksero dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie.

Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach, ul. Pokoju 1, w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2024 r. (do godz. 16.00).
Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biblioteki (www.biblioteka.mrozy.pl).
 Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru zostaną zniszczone;
 Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Mrozy,

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie Nr 1

 

 

Kategorie
Aktualności

47. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”

Protokół z posiedzenia komisji

 1. Konkursu Recytatorskiego

„Warszawska Syrenka”

z dnia 12.03.2024r.

 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach.

W dniu 12.03.2024r. komisja konkursowa w składzie:

Zofia Jagodzińska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach;

Joanna Ługowska – bibliotekarz;

Marta Tomkiewicz – instruktor plastyki;

 

Spośród recytatorów konkursu wyłoniła następujących laureatów:

kat. I-III

I miejsce – Krystian Sulej

I miejsce – Natalia Wojdat

 

Kat. IV-VI

I miejsce – Maria Sawicka

I miejsce – Amelia Grązka

Wyróżnienie – Daria Kurek

 

Kat. VII-VIII

I miejsce – Filip Brandota

II miejsce – Natalia Kozicka

Wyróżnienie – Marta Rebisz i Hanna Sabak

 

Pozostali uczestnicy konkursu: Zofia Gałązka, Amelia Owczarczyk, Weronika Kozicka, Marta Rębisz, Zofia Adamiec, Natalia Lech, Julia Cabaj, Lena Jurkowska, Nina Idzikowska, Amelia Owczarczyk, Bartosz Kowalczyk, Martyna Zawada

Mrozy, 12.03.2024r.

 

Na eliminacje powiatowe zamiast Filipa Brandoty pojechała Kamila Rębisz.

 

REGULAMIN ETAPU GMINNEGO

 1. KONKURSU RECYTATORSKIEGO „WARSZAWSKA SYRENKA”

 

 1. Organizatorem etapu gminnego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach.

 

 1. Szkoły podstawowe z Gminy Mrozy zgłaszają do etapu gminnego po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej:
 • klasy I – III jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych

prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty

 • klasy IV – VI
 • klasy VII – VIII – Klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

 

 1. Zgłoszenia osób należy przesłać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach do 8 marca 2024 r. na adres e-mail: biblioteka@mrozy.pl lub nr tel 257574702

 

 1. Etap gminny konkursu odbędzie się 12 marca 2024 r. (wtorek) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach. Przesłuchania rozpoczną się o godz. 10.00.

 

 1. Laureaci etapu gminnego wezmą udział w etapie powiatowym konkursu, który odbędzie się 20 marca 2024 r. w Miejskim Domu Kultury. Do etapu powiatowego komisja kwalifikuje do po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody książkowe.

 

 1. Kryteria oceny 45. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” wszystkich etapów określa główny regulamin opracowany przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

 

 1. Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz wykorzystanie wizerunku przez Miejski Dom Kultury (klauzula informacyjna dostępna mdkmm.pl) i Mazowiecki Instytut Kultury (klauzula dostępna na stronie www.mik.waw.pl). Pełen regulamin konkursu znajduje się na stronie http://mdkmm.pl/warszawska-syrenka/

http://mdkmm.pl/warszawska-syrenka/

 

Kategorie
Aktualności

Dzień Kobiet

Kategorie
Aktualności

Warsztaty filcowania na mokro

Kategorie
Aktualności

Klub Małego Czytelnika

Kategorie
Aktualności

Walentynkowe serduszka

zapisy