Kategorie
Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarskie

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Bibliotekarza w Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach – Filia w Jeruzalu

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Bibliotekarz w Filii w Jeruzalu.
 Miejsce pracy: Filia w Jeruzalu, Rynek 15
 Wymiar czasu pracy: 1 etat;
 Określenie stanowiska pracy: Bibliotekarz;

Wymagane kwalifikacje:
wykształcenie bibliotekarskie lub pokrewne, predyspozycje do pracy z dziećmi, komunikatywność, kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki;
 prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
 opracowywanie zbiorów;
 organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa;
 udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
 skontrum księgozbioru;
 dbałość o stan powierzonego mienia;
 inne prace wynikające z zakresu działalności GBP;
 sprawozdawczość.

Wymagane dokumenty do rekrutacji:
 list motywacyjny;
 CV;
 Ksero dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie.

Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach, ul. Pokoju 1, w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2024 r. (do godz. 16.00).
Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biblioteki (www.biblioteka.mrozy.pl).
 Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru zostaną zniszczone;
 Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Mrozy,

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie Nr 1