Kategorie
Aktualności

Konkurs plastyczny Misia Marysia

 

I miejsce: Karol SitkowskiII miejsce Wojtek Krzosek

 

III Ola sobkowicz

autorów prac zapraszamy po odbiór dyplomów i książek

Regulamin plastyczny

„Misia Marysia”

I Cele
 Zapoznanie z bohaterką i rozpowszechnianie literatury dziecięcej;
 Rozwijanie kreatywności i twórczości artystycznej dzieci;
 Promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, a także posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi.
II Warunki uczestnictwa
 Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach;
 Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne i uczniowie do klasy III;
 Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę;
 Format pracy – płaski – A3 ( rysunek, wydzieranka itp.) lub przestrzenny – (materiał dowolny -np. maskotka, postać z gliny, z odpadów;

 Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem a także wiek, nazwę szkoły;
 1 praca z klasy/ grupy przedszkolnej lub pracę indywidualne ( rodzinne 1 na rodzinę)
 Tematyka pracy powinna być ściśle związana z tematyką konkursu (postać Misi Marysi).
III Terminy
 Prace należy składać w Bibliotece do dnia 23.05.2024r. r.;
 Rozstrzygnięcie nastąpi 24..05.2024 r.;
IV Kryteria oceny pracy
 Prace będą oceniane pod względem ich oryginalności, pomysłowości, samodzielności;
 Ocenie podlega również dobór technik i środków artystycznych;
V Nagrody
 Komisja konkursowa może przyznać I, II i III miejsce, a także 3 wyróżnienia;
 Wszystkie prace będą prezentowane w bibliotece i na stronie internetowej biblioteki/fb
 Laureaci otrzymają również pamiątkowe dyplomy.
VI Ogłoszenie wyników
Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej

VII Biblioteka zastrzega zmiany w regulaminie.