Kategorie
Aktualności

Konkurs fotograficzny „Misia Marysia”

 

autorów prac zapraszamy po odbiór dyplomów i książek

 

REGULAMIN KONKURSU

„Czytaj z Misią Marysią”

z dnia10.05.2024r.

 

 1. Postanowienia ogólne:

Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach

2.Cele konkursu:

 1. Rozwijanie możliwości twórczych.
 2. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 3. Zachęcenie do wizyty w Bibliotece

3. Uczestnicy konkursu:

Konkurs rodzinny

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla  mieszkańców Gminy Mrozy.
 4. Tematem konkursu jest zdjęcie z Misią Marysią (postać w Bibliotece będzie w dniach 15-25.05 lub wybrana książka z Misia Marysia)
 5. Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie. Możliwość przesłania na pocztę biblioteki biblioteka@mrozy.pl
 6. Prace powinny być opatrzone na  informacją zawierającą dane:  tytuł pracy, imię i nazwisko autora, miejscowość. (plik graficzny –np. imie_ nazwisko.png reszta opisu w emailu.
 7. Oceny prac dokona jury, biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac oraz ich powiązanie z tematem konkursu.
 8. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność organizatora.
 9. Najciekawsze prace będą nagrodzone oraz eksponowane na wystawie oraz na stronie internetowej Biblioteki/facebooku .
 10. Zgłoszenie prac na konkurs uznane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781). przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002 r. nr101,poz.926 ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.
 11. Terminarz:
 12. Prace należy przesłać lub dostarczyć do Biblioteki w Mrozach do dnia 25.05.2024 roku.
 13. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będę dopuszczone do udziału w konkursie.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2.06.2024. O wręczeniu nagród  poinformujemy zwycięzców.
 15. Postanowienia końcowe:
 16. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najciekawszym pracom nagrody. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
 17. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.