Kategorie
Aktualności

Wakacyjny konkurs „Pędzlem po Literaturze”

Zapraszamy serdecznie do udziału w wyjątkowym konkursie organizowanym przez naszą bibliortekę i księgarnię internetową Bookland!  skierowany jest do dzieci i stanowi doskonałą okazję, aby rozwinąć artystyczne umiejętności, jednocześnie wyrażając uwielbienie do ulubionych bohaterów literackich.

 

Zadanie konkursowe

Chcielibyśmy, żebyście chwycili za kredki, pędzle czy flamastry i przelali na papier swojego ulubionego bohatera literackiego. Może to być dzielny rycerz, urocza księżniczka, sprytny detektyw czy też czarujący mag – wybór należy do Was! Pokażcie nam, jak widzicie swoich książkowych przyjaciół!

Ogólnopolska edycja konkursu organizowana jest przez księgarnię Bookland https://bookland.com.pl/

Najlepsze prace zostaną przesłane do głównego organizatora konkursu – https://bookland.com.pl/

 

Regulamin konkursu wakacyjnego

“Pędzlem po literaturze”

z dnia 13.06.2024r.

 

 

 1. Konkurs organizowany jest przez Gminna bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Mrozach, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wakacyjny konkurs “Pędzlem po literaturze”. Zasady i czas trwania konkursu, warunki uczestnictwa, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników konkursu oraz sposób informowania o konkursie i jego warunkach określa niniejszy Regulamin.
 3. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 4. Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 6 do 13 lat
 5. Celem bezpośrednim konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie trzech uczestników, którzy w najciekawszy sposób wykonają zadanie konkursowe określone przez Organizatora w punkcie 8 niniejszego Regulaminu.
 6. Celem pośrednim konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci.
 7. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przyniesienie do biblioteki pracy w terminie do 15 lipca.
 8. Zadanie konkursowe polega na narysowaniu przez dziecko swojego ulubionego bohatera literackiego.
 9. W celu dokonania oceny zrealizowanego zadania konkursowego oraz wyłonienia zwycięzców konkursu, Organizator powoła komisję konkursową.
 10. Realizacja zadania konkursowego będzie oceniania według następujących kryteriów: oryginalność, pomysłowość, unikalny charakter wykonanej pracy;
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej biblioteki i fb nie później niż do 30 lipca 2024 roku.
 12. Przyznanie i doręczenie nagród: Nagrody w postaci pakietu książek oraz gadżetów reklamowych przyznane zostaną trzem uczestnikom oraz bibliotekom, którzy decyzją jury najlepiej wykonają zadanie konkursowe.
 13. Fundatorem nagród jest biblioteka. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień dla bibliotek lub poszczególnych Uczestników konkursu.
 14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu, w tym zgodę na publikację imienia i nazwiska z realizacją Wakacyjnego konkursu “Pędzlem po literaturze” w naszej bibliotece i w przypadku przejścia do kolejnego etapu przez księgarnię Bookland.
 15. Najlepsze prace zostaną przesłanie za pomocą skanu do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez księgarnię Bookland
 16. Przesłanie zadania konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki na stronie internetowej i oficjalnych profilach księgarni Bookland w mediach społecznościowych, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także wykorzystanie przesłanego wykonanego zadania konkursowego w celach promocyjnych i marketingowych.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej biblioteki
 18. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.