Kategorie
Aktualności

Memo o Gminie Mrozy

 

Kategorie
Aktualności

Od 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Ludności i Mieszkań

Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!

Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. Nie warto z tym zwlekać!

Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Nie masz komputera? Pomogą urzędnicy

Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Gminy lub Miasta i zgłosić chęć udziału w NSP 2021.  Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Urzędu.

Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu  spisowego i umówić się w Urzędzie  na konkretną godzinę.

Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.

Rachmistrz ostatnią deską ratunku

Jeśli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub w Urzędzie Gminy/Miasta – musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału i musimy się spisać. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samemu przez Internet w dogodnym dla nas terminie.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie
umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.
Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/.
Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie. Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat. Infolinia spisowa:22 279 99 99.
Jakie będą pytania?
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli
podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.
Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową.
W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych:
Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021:
Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w
niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą). Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku
miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”.
Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.
Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP
2021.
Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl
Kategorie
Aktualności

Rekomendacje do 9 kwietnia

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy..
Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem i wytycznymi Biblioteki Narodowej, możemy utrzymać dotychczasowe zasady wypożyczania książek! W Bibliotece może przebywać tylko 1 osoba (poza pracownikami biblioteki).
Zapraszamy do biblioteki w stałych godzinach. Oczywiście, obowiązuje nas cały czas reżim sanitarny.😷 Życzymy zdrowia i spokoju oraz zapraszamy po książki.

 

Dziś zostały opublikowane przepisy dotyczące funkcjonowania m.in. bibliotek publicznych i naukowych. Do 9 kwietnia 2021 roku biblioteki publiczne i naukowe we wszystkich województwach mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie.

więcej na stronie: Funkcjonowanie bibliotek publicznych i naukowych do 9 kwietnia. Rekomendacje Biblioteki Narodowej – Aktualności – Biblioteka Narodowa (bn.org.pl)

Kategorie
Aktualności

Konkurs Dzień Bezpiecznego Internetu

Do wygrania Książka – Poradnik MinecraftZasady bezpiecznego internetu quiz o bezpiecznym internecie

Kategorie
Aktualności

Konkurs walentynkowy

Czekamy na kolejne prace. Konkurs wydłużony do końca tygodnia.

Zdjęcie konkursoweDamian Kurdej

Zdjęci konkursowe Kochamy się w MrozachNikola Chudewniak

 

 

 

Regulamin konkursu
organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Mrozach

z dnia 05.02.2021 roku

&1 Cel konkursu

Celem Konkursu jest przedstawienie i promocja Mrozów jako wyjątkowego miejsca dla zakochanych, w którym chętnie spędzają czas z bliską osobą.

 &2 Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór fotografii, która będzie w najciekawszy sposób przedstawiała temat Walentynkowego Konkursu Fotograficznego „Miłość w Mrozach. Przedmiotem fotografii mogą być ludzie/przedmioty/krajobraz itp.
 2. Tematem Konkursu jest fotografia autorska, przedstawiająca osoby lub element związany z tematem konkursu.
 3. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie biblioteka.mrozy.pl; https://www.facebook.com/BibliotekaMrozy

&3 Uczestnicy konkursu

 1. Walentynkowy Konkurs Fotograficzny jest skierowany do mieszkańców Gminy Mrozy
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin.

&4 Zasady udziału w konkursie

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 lutego 2021 roku.
 3. Zdjęcie musi być wykonane w Gminie Mrozy.
 4. Zgłaszający musi być równocześnie autorem zdjęcia.
 5. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: biblioteka@mrozy.pl lub pod postem konkursowym w terminie od 5 do 14 lutego 2021 roku. Do godz. 18.00
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14 lutego 2021. O godz. 21:00
 7. Każdy z uczestników zgłasza do Konkursu jedno zdjęcie w formacie JPEG o pojemności do 8MB i jest zobowiązany dołączyć do niego wypełnioną Kartę Zgłoszenia (skan, zdjęcie) która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Do Konkursu można zgłaszać tylko własne zdjęcia niepublikowane.
 9. Zabronione jest składanie zdjęć sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że zdjęcie narusza powyższe zasady decyduje Organizator.
 10. Nadesłanie zdjęć i Karty Zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich prezentację na stronie internetowej biblioteki i ttps://www.facebook.com/BibliotekaMrozy
 11. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

&5 Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego.

&6 Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród w postaci gier planszowych
 2. Komisja wyłoni laureatów konkursu spośród nadesłanych fotografii.
 3. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej w dniu 15 lutego 2021 r. – Dzień Św. Walentego.
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. Nagrody będą do odbioru w terminie od 15.02.2021r. w godzinach pracy biblioteki.

&7 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 &8 Zgłoszenie przez uczestnika swoich zdjęć do Konkursu Walentynkowego – „Zakochani w Mrozach” uważane będzie za akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

&9

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Organizator informuje, że:
  1) administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator konkursu, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach;
  2) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, oceny zgłoszonych do konkursu zdjęć, wyłonienia laureatów konkursu, ogłoszenia – w tym w środkach masowego przekazu – wyników konkursu, wydania przyznanych w konkursie nagród;
  3) podanie danych osobowych Uczestników konkursu jest dobrowolne, podanie tych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie.
 3. Karta uczestnictwa walentynki

 

Kategorie
Aktualności

„Sieć na kulturę – Projektowanie i realizacja stron internetowych oraz gier mobilnych”

Szanowni Państwo, informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim wschodnim”.
Celem projektu jest:
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws.
uczestnictwa w projekcie, a ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu projektowanie
graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
Zachęcamy do kontaktu!
Kategorie
Aktualności

Zbigniew Masternak

Link do spotkania ze Zbigniewm Masternakiem

Kategorie
Aktualności

Noc Bibliotek online

09.10 odbyła się Ogólnopolska Akcja Noc Bibliotek online – Biblioteka za pomocą programu Google Meet połączyła się z czytelnikami w piątkowe popołudnie. O godzinie 18.00 uczestnicy zagrali online w grę planszową „Wyturlaj sobie stworka” – czyli rzuć kostką i rysuj. O 18:30 obejrzeliśmy film „Jakub, Mimmi i gadające psy” – dedykowany przez Ogólnopolską akcję „Noc Bibliotek”. Jest to ekranizacja łotewskiej pisarki Luize Pastore „Maskackas stasts” . Film produkcji polsko- łotewskiej wydano w 2019 roku. Został nagrodzony na festiwalu Kino Dzieci 2019 za „empatyczne, wrażliwe i atrakcyjne artystycznie ukazanie historii, która zaskakuje oryginalnością a zarazem porusza ważne współczesne problemy kulturowe i cywilizacyjne świata dzieci i dorosłych”.

Po seansie uczestnicy stworzyli papierową pacynkę i wzięli udział literackich zagadkach.

 

Psie pacynki:

psia pacynka 2 psia pacynka3psia pacynka

Kategorie
Aktualności

Czytam sobie sam


Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Czytam sam. Projekt przeznaczony dla dzieci uczących się samodzielnie czytać w wieku od 5 do 7 lat. Zadaniem jest zebranie 7 naklejek/pieczątek w teczce czytelnika po 1 przy każdej wizycie w bibliotece i wypożyczeniu książki do samodzielnego czytania. #czytamsam

Kategorie
Aktualności

Dzień kropki

Konkurs dla dzieci na Dzień Kropki

Prace przynosimy do Biblioteki lub zamieszczamy pod postem na profilu biblioteki https://www.facebook.com/BibliotekaMrozy

Termin 15.09.2020

 

Drobne upominki dla każdego, wyróżnione prace – nagrody od sieciaków. Nagrody do odbioru w Bibliotece.

Praca musi zawierać imię dziecka i wiek