Kategorie
Aktualności

Teatr Kalejdoskop

Zapraszamy na spektakl teatralny „Tragiczny błąd królowej Piwonii”

11 czerwca 2024r. G. 10.45

Informacje o przedstawieniu

Kategorie
Aktualności

Rodzinny Dzień Dziecka – rajd rowerowy

Z okazji Rodzinnego Dnia Dziecka Biblioteka włączyła sie w zorganizowanie imprezy dla najmłodszych.Zorganizowaliśmyrajd rowerowy, który zakończył się piknikiem.Ogniskoprzygotowane przez straż.

Kategorie
Aktualności

Warsztaty dla Mamy – drzewko z chrobotkiem

Kategorie
Aktualności

Przedszkolaki na spotkaniu z książką

Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Grodzisku uczestniczyły w spotkaniu czytelniczym z książką „Misia Marysia i urodziny mamusi” – Nadia Berkane

 

 

Kategorie
Aktualności

Przedszkolaki na spotkaniu z Misia Marysia

Przedszkolaki z Przedszkola Leśne Ludki na spotkaniu z Misia Marysia.

Lekcja biblioteczna i spotkanie z książką Misia Marysia i urodziny mamusiNadia Berkane

Kategorie
Aktualności

Wizyta Misi Marysi w Gminnym Przedszkolu

Postać Misia Marysia z dziećmi na placu zabaw obok przedszkola, cZytanie, malowanie, zabawa Duża maskotka miś bawi się z.dziecmi na placu

Kategorie
Aktualności

Teatr Bajek „Kot w Butach”

Klasy I ze Szkoły Podstawowej w Mrozach na przedstawieniu Kot w Butach w wykonaniu teatrzyku kukiełkowego Teatr Bajek.

Dzieci z pacynka

Kategorie
Aktualności

Konkurs fotograficzny „Misia Marysia”

 

autorów prac zapraszamy po odbiór dyplomów i książek

 

REGULAMIN KONKURSU

„Czytaj z Misią Marysią”

z dnia10.05.2024r.

 

 1. Postanowienia ogólne:

Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach

2.Cele konkursu:

 1. Rozwijanie możliwości twórczych.
 2. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 3. Zachęcenie do wizyty w Bibliotece

3. Uczestnicy konkursu:

Konkurs rodzinny

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla  mieszkańców Gminy Mrozy.
 4. Tematem konkursu jest zdjęcie z Misią Marysią (postać w Bibliotece będzie w dniach 15-25.05 lub wybrana książka z Misia Marysia)
 5. Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie. Możliwość przesłania na pocztę biblioteki biblioteka@mrozy.pl
 6. Prace powinny być opatrzone na  informacją zawierającą dane:  tytuł pracy, imię i nazwisko autora, miejscowość. (plik graficzny –np. imie_ nazwisko.png reszta opisu w emailu.
 7. Oceny prac dokona jury, biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac oraz ich powiązanie z tematem konkursu.
 8. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność organizatora.
 9. Najciekawsze prace będą nagrodzone oraz eksponowane na wystawie oraz na stronie internetowej Biblioteki/facebooku .
 10. Zgłoszenie prac na konkurs uznane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781). przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002 r. nr101,poz.926 ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.
 11. Terminarz:
 12. Prace należy przesłać lub dostarczyć do Biblioteki w Mrozach do dnia 25.05.2024 roku.
 13. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będę dopuszczone do udziału w konkursie.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2.06.2024. O wręczeniu nagród  poinformujemy zwycięzców.
 15. Postanowienia końcowe:
 16. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najciekawszym pracom nagrody. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
 17. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.
Kategorie
Aktualności

Konkurs plastyczny Misia Marysia

 

I miejsce: Karol SitkowskiII miejsce Wojtek Krzosek

 

III Ola sobkowicz

autorów prac zapraszamy po odbiór dyplomów i książek

Regulamin plastyczny

„Misia Marysia”

I Cele
 Zapoznanie z bohaterką i rozpowszechnianie literatury dziecięcej;
 Rozwijanie kreatywności i twórczości artystycznej dzieci;
 Promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, a także posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi.
II Warunki uczestnictwa
 Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach;
 Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne i uczniowie do klasy III;
 Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę;
 Format pracy – płaski – A3 ( rysunek, wydzieranka itp.) lub przestrzenny – (materiał dowolny -np. maskotka, postać z gliny, z odpadów;

 Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem a także wiek, nazwę szkoły;
 1 praca z klasy/ grupy przedszkolnej lub pracę indywidualne ( rodzinne 1 na rodzinę)
 Tematyka pracy powinna być ściśle związana z tematyką konkursu (postać Misi Marysi).
III Terminy
 Prace należy składać w Bibliotece do dnia 23.05.2024r. r.;
 Rozstrzygnięcie nastąpi 24..05.2024 r.;
IV Kryteria oceny pracy
 Prace będą oceniane pod względem ich oryginalności, pomysłowości, samodzielności;
 Ocenie podlega również dobór technik i środków artystycznych;
V Nagrody
 Komisja konkursowa może przyznać I, II i III miejsce, a także 3 wyróżnienia;
 Wszystkie prace będą prezentowane w bibliotece i na stronie internetowej biblioteki/fb
 Laureaci otrzymają również pamiątkowe dyplomy.
VI Ogłoszenie wyników
Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej

VII Biblioteka zastrzega zmiany w regulaminie.

Kategorie
Aktualności

Warsztaty z filcowania – naszyjnik

Inf o warsztatach warsztaty odbędą się 17 maja 2024r. O g. 17.00

Poprowadzi Anna Gałazka

Koszt 20 zl