Kategorie
Uncategorized

Sobota 05.09.2020


W dniu 05.09.2020 (sobota)

biblioteka nieczynna


 

Kategorie
Uncategorized

Konkurs „Stwórz robota” – rozdanie nagród

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody od Sieciaki.pl

 

 

Kategorie
Uncategorized

Najlepszy czytelnik wakacji 2020

Protokół z rozdania nagród w konkursie na

Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji 2020

 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach.

Konkurs trwał od 23.06.2020 do 28.08.2020.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu nagrody wręczono na podstawie statystyki programu bibliotecznego – Mateusz (osoby o największej ilości wypożyczonych książek w tym okresie).

Nagrody zostały wręczone 31 sierpnia 2020 r. następującym osobom:

 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Kat do 6 lat:

 • Zawadka Piotr
 • Tomkiewicz Julian
 • Pisarzak Rafał
 • Walendziak Weronika

Kat. 7 – 11 lat

 • Pisarzak Katarzyna
 • Tomkiewicz Marianna
 • Zawadka Natalia
 • Serafin Łucja & Gromulska Małgorzata

Kat. 12 – 16 lat

 • Siembida Łukasz
 • Gniazdowska Natalia
 • Gniazdowski Piotr
 • Kurdej Damian

 

Filia w Jeruzalu:

Kat do 6 lat:

 • Dziugieł Szymon
 • Włodarczyk Martyna
 • Mróz Magdalena

Kat. 7-11 lat

 • Kamil Włodarczyk

Kat. 12-16 lat

 • Pokorska Maja

 

Mrozy, 31.08.2020 r.

Kategorie
Uncategorized

Konkurs stwórz robota

Regulamin Konkursu Plastycznego
„Stwórz robota”

ORGANIZATOR:
Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach
Wstęp:
W tym roku piknik „Sieciaki na wakacjach” planowany jest pod koniec sierpnia. Z tej okazji ogłaszamy konkurs na stworzenie robota NETROBI. Został on stworzony przez Sztuczną Inteligencję, aby utrudniać życie wrednym Sieciuchom. Jest megasprytnym robotem, który wie, jak radzić sobie z internetowymi niebezpieczeństwami. Od kiedy ma do pomocy drużynę zdolnych Sieciaków, żaden Sieciuch nie może czuć się bezpiecznie w necie! Chcemy stworzyć wspaniałą Galerię Robotów. Pomóżcie nam w tym i zbudujcie swojego NetRobiego. Do dzieła!

CELE KONKURSU:
pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
– wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
– wyrabianie poczucia estetyki
– inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
– popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych
– rozwój wyobraźni i możliwości kreowania fantazji w prace artystyczne
– rozbudzenie zainteresowania robotyką,
– kształtowanie świadomości ekologicznej w codziennym życiu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.Konkurs adresowany jest do dzieci z Gminy Mrozy i trwa do 10.08.2020r..
2. Praca przestrzenna. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennego
modelu robota z materiałów ekologicznych pochodzących z różnego rodzaju odpadów:
butelek, pojemników plastikowych, kartonów, puszek, drobnego, zużytego sprzętu
elektronicznego, itp.
4. Pracę należy czytelnie opisać wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, numer telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego (wzór – załącznik do regulaminu).
5. Autorzy prac dostarczają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia– załącznik do regulaminu).
TERMINY:
Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie między do 10.08.2020r. do Biblioteki w Mrozach lub Filii w Jeruzalu
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku „Sieciaki na wakacjach”
NAGRODY:
Do wygrania plecak, książki z dziedziny kodowania i nagrody od Sieciaki.pl
UWAGI KOŃCOWE:
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac w mediach społecznościowych, na stronach internetowych Organizatora oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych.
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 25 75 74 702 lub email: biblioteka@mrozy.pl

Karta uczestnictwa w konkursie robot

Kategorie
Uncategorized

Wyniki konkursu plastycznego „Jan Paweł II w oczach dzieci”

W konkursie plastycznym jury w składzie: Beata Radzikowska – artysta, architekt, przedwodnicząca komisji,
Marek Rudka – przewodniczący Rady Miejskiej w Mrozach, członek komisji;
Anna Gałązka bibliotekarz, animator kultury, członek komisji;
Spośród nadesłanych prac, komisja wytypowała następujących laureatów:
kat. przedszkola i klasy „0”
I miejsce – Anna BudzyńskaPrzedszkole Niepubliczne Tęczowa Kraina – opiekun – Wioleta Mikołajczyk
wyróżnienie: Dobrusia JankowskaPrzedszkole Niepubliczne Tęczowa Kraina – opiekun – Wioleta Mikołajczyk;
wyróżnienie: Zuzanna Kieliszczyk;
wyróżnienie: Celina Jastrzębska, klasa „O” SP nr 1 w Mrozach – opiekun – Dorota Turemko
kat. Klasy I-IV
III miejsce – Wojciech Malesa – SP nr 1 w Mrozach
wyróżnienie: Piotr Sałaciński – SP w Grodzisku;
wyróżnienie: Kajetan Jastrzębski – SP nr 1 w Mrozach;
 
klasy V-VIII
I miejsce – Mikołaj Adamski, SP nr 2 w Mrozach;
II miejsce – Kinga Pilich, SP w Jeruzalu;
                     Kinga Szpiech, SP w Jeruzalu;
III miejsce – Wiktoria Mroszczyk – SP w Grodzisku;
wyróżnienie: Kamila Witczak – SP w Grodzisku;
Ola i Ludwika Igańskie – SP nr 2 w Mrozach i Zespół Szkół w Mrozach

Mrozy, 17.06.2020r.

Kategorie
Uncategorized

K O N K U R S

konkurs na profilu fb biblioteki:

https://www.facebook.com/BibliotekaMrozy/

Kategorie
Uncategorized

5 ważnych zawodów z Romanem Pankiewiczem dla dzieci

Spotkanie autorskie online  dla dzieci z Romanem Pankiewiczem

„5 ważnych zawodów”

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzrNeebjJW4&list=PLNmBE_lBLRvmBH-jkOXbsFN-LgBHlf8vI&index=3

 

Kategorie
Uncategorized

Spotkanie online – 5 zawodów kultury i oświaty

Spotkanie autorskie dla dzieci z Romanem Pankiewiczemspotkanie z Romanem Pankiewiczem dla dzieci

Kategorie
Uncategorized

Spotkanie autorskie online z Romanem Pankiewiczem

Kategorie
Uncategorized

Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Regulamin konkursu plastycznego

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

ROK ŚW. JANA PAWŁA II – w 100 rocznicę urodzin

 1. Organizator konkursu – Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach
 2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców z Gminy Mrozy. Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:

– kategoria I: dzieci przedszkolne

– kategoria II: klasy I – III szkoły podstawowej

– kategoria III: klasy IV – VIII szkoły podstawowej

-dorośli – tytuł pracy „Papież Polak”

 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem: „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (postać, życie, działalność Św. Jana Pawła II)
 2. CELE KONKURSU: – rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Papieża Św. Jana Pawła II; – kultywowanie pamięci o Papieżu Św. Janie Pawle II. – promowanie młodych talentów.
 3. Techniki i format wykonania prac: – malarstwo – rysunek – wydzieranka, wyklejanka, kolaż – format pracy:  zalecany A3
 4. Termin składania prac do: 15 czerwca 2020r. Każdą pracę należy podpisać na odwrocie, czytelnie podając dane autora pracy: imię, nazwisko, wiek (klasę), dokładną nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna,  Tel. Kontaktowy

W ramach możliwości prace dostarczamy do Biblioteki. Istnieje możliwość wysłania listem na adres biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach,

 1. Pokoju 1 05-320 Mrozy
 2. Cele przetwarzania danych osobowych w konkursie pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu: w celach statystycznych, celach związanych z przyznaniem nagród, wystawą pokonkursową, oraz informacjami w mediach (prasa, internet) zawierającymi wizerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.

 1. Do każdej z prac należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzór zgody poniżej:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja ……………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………. (imię i nazwisko) przez organizatora na potrzeby związane z konkursem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mrozach pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

( – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO

……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………….

(miejscowość, data, czytelny podpis) * niepotrzebne skreślić

9.Uwagi: – Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. Nagrody rzeczowe-książki, gry planszowe. Odbiór nagród w bibliotece po kontakcie telefonicznym.
 2. Biblioteka zastrzega sobie zmiany w regulaminie.